در حال نمایش یک نتیجه

بهترین چراغ هشدار اشعه ایکس

به منظور آگاه نمودن افراد

دور نگهداشتن افراد از منطقه کنترل شده تشعشع

در مراکز تصویر برداری و رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.

همراه با :

  • آلارم هشدار دهنده صوتی
  • تولید در ابعاد سفارشی

بهترین چراغ هشدار اشعه