در حال نمایش 12 نتیجه

حمایت از ساخت ایران می‌تواند سبب شود

که اقتصاد رونق پیدا کند. خرید محصولات بومی و داخلی می‌تواند

از تولید داخلی حمایت کند.

حمایت از تولید داخلی می‌تواند از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند.

ساخت ایران