در حال نمایش یک نتیجه

دستگاه  نگاتوسکوپ CBCT نوعی از نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی است که مخصوص عکس های رادیولوژی کوچک تر مثل دندان میباشد

CBCT