در حال نمایش 6 نتیجه

دستگاه  نگاتوسکوپ OPG نوعی از نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی است که مخصوص عکس های رادیولوژی کوچک تر مثل دندان میباشد. سایز کوچکتر از CBCT

OPG