ام آر آی (MRI) چیست ؟

ام آر آی یا روش تصویر برداری با تشدید مغناطیس یکی از روش های پیشرفته تصویر برداری پزشکی است. با استفاده از این روش می توان تصویر بافت های درونی بدن را دید و از آن طریق مشکلات و بیماری های اعضاء بدن را تشخیص داد.